Yash

9

Daksh

984

Manpreet

9

4

LearnKartS Team

8

5

Mridusmita

3

6

Yash

615

7

himanshu

71

8

Jeet

5